Matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus, módszertani pedagógus-továbbképzés középiskolai tanárok részére

A továbbképzés fő célja, hogy: a matematikatanárok legyenek képesek a Felkészítés a közép- és emelt szintű matematikaérettségire című e-learning kurzus feldolgozását tanórai és tanórán kívüli keretek között, a tanulócsoportjaik tudásához és tempójához igazodva eredményesen feldolgozni.
A kurzus a módszertani pedagógus-továbbképzésen felül a Közép- és emelt szintű matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus összes tananyagát tartalmazza.

A továbbképzés elsődleges célcsoportja a gyakorló középiskolai matematikatanárok, másodlagos célcsoportja pedig valamennyi, a téma iránt érdeklődő középiskolai tanár, aki kíváncsi, milyen módon alkalmazható az e-learning a tanítás-tanulás folyamatában, az érettségire való felkészítésben. A jelentkezés feltétele egyetemi szintű pedagógus végzettség.

Tanulmányi időszak:

Szolgáltató:

ELMS Informatikai Zrt.

Pedagógus-továbbképzés - 30 kreditpontért

Középiskolai tanároknak
bruttó / nettó 180 nap / 90óra

Oklevél (tanúsítvány) szerezhető

Ajánlat érvényessége:

 - 

A képzés elsődlegesen a középiskolai matematikatanári képesítéssel rendelkező tanároknak szól.
Amennyiben Ön középiskolai tanár, az ajánlat elfogadásával lehetősége nyílik arra, hogy 30 kreditpontot érő tanúsítványt töltsön le a kurzus teljesítése után. Ehhez a tanulmányi szerződést vissza kell küldenie a megadott címre.

A képzés akkreditációs száma: 575/164/2017.
Az elméleti képzés időtartama (óraszáma): 30 óra,

A képzésben előírt záróvizsga sikeres elvégzéséig a képzés megkezdésétől számított 90 óra tanulási idő áll rendelkezésre.A képzést legfeljebb a kezdéstől számított 180 napon belül teljesíteni kell.

Ára:

0 Ft + 0% áfa